VILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDNING AV ZANUSSIS WEBBPLATSVÄLKOMMEN TILL AB ELECTROLUX ("ELECTROLUX") WEBBPLATS. LÄS DE HÄR BESTÄMMELSERNA NOGA INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS ("WEBBPLATSEN"). DEN HÄR WEBBPLATSEN FÅR ENDAST ANVÄNDAS I INFORMATIONSSYFTE. GENOM ATT LÄMNA MEDGIVANDE OCH ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER LADDA NER MATERIAL FRÅN WEBBPLATSEN SAMTYCKER DU TILL ATT FÖLJA VILLKOREN OCH BESTÄMMELSERNA (”ANVÄNDNINGSVILLKOREN”) I DETTA MEDDELANDE. OM DU INTE GÅR MED PÅ ATT FÖLJA DESSA VILLOR OCH BESTÄMMELSER FÅR DU INTE LÄMNA DITT MEDGIVANDE ELLER ANVÄNDA ELLER LADDA NER MATERIAL FRÅN WEBBPLATSEN.

Klicka här om du vill veta mer om villkor och bestämmelser för tjänsten

Cookies
AB Electrolux använder s.k. cookies i syfte att förbättra och underlätta din användning av Electrolux webbplats. Cookie-filerna lagras på din dator, identifierar dig som unik användare och lagrar dina personliga preferenser och tekniska uppgifter. Vi använder:

a) Permanenta cookies (finns kvar på datorn tills du tar bort dem) och
b) Tillfälliga cookies (försvinner när du stänger webbläsaren).

"Cookies" varken innehåller eller avslöjar personuppgifter i sig själva. Personuppgifter som du uppger via Electrolux webbplats kan kopplas till data som lagrats i cookies.

Om du inte godtar AB Electrolux användning av cookies kan du ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte accepterar cookies. Information om hur du ändrar webbläsarens inställningar bör finnas i webbläsarens hjälpavsnitt. Om du ändrar inställningarna blir delar av Electrolux webbplats oåtkomliga.

Licens
I enlighet med villkoren och bestämmelserna som anges i detta Avtal ger ELECTROLUX till dig en icke-exklusiv, ej överförbar, begränsad rätt att öppna, använda och visa denna Webbplats och materialet på den. Du åtar dig att inte störa eller försöka störa Webbplatsens funktioner på något sätt.

ELECTROLUX ger dig medgivande att visa och ladda ner informationen ("Materialet") på Webbplatsen endast för din personliga, icke-kommersiella användning. Denna auktorisering innebär inte någon överföring av rättigheter till Materialet och kopior därav. Följande begränsningar gäller: 1) Du måste bibehålla alla meddelanden om copyright och annan upphovsrätt som finns i Materialet på alla kopior av Materialet som laddas ner. 2) Du får inte ändra Materialet på något sätt, reproducera, offentligt uppvisa, sätta upp, distribuera eller på annat sätt använda eller förmedla Materialet i något offentligt eller kommersiellt syfte. 3) Du får inte överföra Materialet till någon annan person utom ifall du meddelat denna, och hen har godtagit, de förpliktelser som följer av dessa villkor och bestämmelser för användning. Du går med på att följa alla ytterligare begränsningar som kan publiceras på denna Webbplats i och med framtida uppdateringar. Denna Webbplats och allt Material på den är copyrightskyddad enligt internationella lagar och avtal om upphovsrätt. Du går med på att följa alla internationella upphovsrättslagar vid användning av Webbplatsen och för att hindra obehörig kopiering av Materialet. Förutom det som uttryckligen anges häri tillerkänner ELECTROLUX inga uttalade eller underförstådda rättigheter till dig rörande patent, formgivningar, varumärken, copyrighter eller lagar om företagshemligheter.

Användarkonton
Du kan behöva skapa ett konto för att kunna komma åt vissa begränsade delar av Webbplatsen. Då måste du slutföra registreringen genom att lämna kompletta och riktiga uppgifter till oss enligt tillämplig registreringssida. Du måste också välja ett lösenord. Du ansvarar helt och hållet för att hålla ditt lösenord och ditt konto konfidentiella. Du är helt och ensam ansvarig för alla aktiviteter som utförs på ditt konto. Du går med på att genast underrätta ELECTROLUX om någon obehörigen använder ditt konto eller du uppmärksammar något annat säkerhetsbrott. ELECTROLUX ska inte vara ersättningsansvarigt för eventuella förluster du ådrar dig till följd av att någon annan använder ditt lösenord eller konto.

Användargarantier
Du garanterar och utfäster dig att du ska använda denna Webbplats i enlighet med detta Avtal, inklusive lagar och bestämmelser enligt detta Avtal, och följa alla nuvarande och framtida policyprinciper och regler för Webbplatsen. Du går med på att inte använda Webbplatsen för att: (a) överföra skräppost eller icke efterfrågade meddelanden, (b) framställa dig själv som representant för ELECTROLUX eller någon annan, (c) förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera ID:n i syfte att dölja ursprunget för material som överförs via Webbplatsen, (d) felaktigt framstå som kopplad till någon person eller organisation, (e) agera på ett sätt som stör andra användares möjlighet att använda Webbplatsen, (f) ägna dig åt aktiviteter som står i strid mot någon tillämplig lag, (g) publicera eller överföra material som på något sätt utgör en kränkning av eller ett intrång i andras rättigheter eller som är olagligt, nedsättande, kränkande, vulgärt eller på annat sätt förolämpande, eller som innehåller reklam eller annonsering av produkter eller tjänster, (h) samla in eller lagra personuppgifter om andra användare om inte detta specifikt godkänts av dessa användare, eller (i) underlåta att agera enligt en hävning av ett sådant godkännande som beskrivs i (h). Om du inte följer ovanstående får du inte använda Webbplatsen och ELECTROLUX ska inte vara juridiskt bundet av detta Avtal och förbehåller sig alla sina juridiska rättigheter i samband med din underlåtelse härvidlag.

Om du bryter mot användningsbestämmelserna riskerar du skadeståndsansvar gentemot ELECTROLUX och dess filialer.

Ändringar
ELECTROLUX förbehåller sig rätten att när som helst, efter eget gottfinnande, ändra, modifiera, utöka eller ta bort hela eller delar av detta Avtal. Ändringar i detta Avtal träder i kraft när de publiceras på Webbplatsen. Om du fortsätter använda Webbplatsen efter att eventuella ändringar av detta Avtal har publicerats, anses du därmed ha godtagit dessa ändringar.

ELECTROLUX kan när som helst utan föregående meddelande avsluta eller ändra någon del av Webbplatsen eller korrigera fel eller underlåtelser däri, göra andra ändringar av Webbplatsen, material och produkter, program, tjänster och priser som eventuellt uppges på Webbplatsen eller inaktivera eller avsluta valfri aspekt av Webbplatsen, inklusive åtkomst till valfria funktioner på Webbplatsen. ELECTROLUX kan också begränsa vissa funktioner eller tjänster eller din tillgång till delar av eller hela Webbplatsen, utan föregående meddelande eller ersättningsansvar. ELECTROLUX kan när som helst säga upp den auktorisering, de rättigheter och den licens som har överförts enligt ovanstående, och du ska omedelbart förstöra allt Material i din ägo när så har skett.

Erkännande av immaterialrättigheter Du bekräftar att alla immaterialrättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, copyright, patent, know-how, konfidentiell information, databasrättigheter samt rättigheter till varumärken och formgivning (vare sig registrerade eller inte), på Webbplatsen tillhör ELECTROLUX eller dess licensutfärdare. All goodwill och alla immaterialrättigheter som uppstår till följd av användning av immaterialrättigheter som tillhör ELECTROLUX ska tillfalla ELECTROLUX.

Lämna information till Electrolux

Om du ger oss tillgång till dina personuppgifter kan vi erbjuda dig en mängd förmåner. Med ett personligt konto eller annan registrering kan du enklare och bekvämare göra följande:

• Registrera ditt inköp så att du kan ta del av alla förmåner som köpet berättigar dig till
• Begär information om just dina produkter och intressen
• Få personliga meddelanden om särskilda erbjudanden och inbjudningar
• För enklare utcheckning vid onlineköp av tillbehör och reservdelar från Electrolux
• Få meddelanden och information om evenemang och kampanjer du registrerat dig för


Det hjälper oss också att genomföra marknads- och statistikundersökningar så att vi kan utveckla bättre produkter, förbättra våra webbplatser och lära oss mer om våra konsumenter. Det finns flera sätt för dig att ge oss information online – du kan fylla i en registreringssida och bli medlem av Mina sidor, beställa en tjänst eller installation, vara med i en tävling, delta i ett evenemang, registrera ett inköp, handla i webbutiken, medverka i en kampanj eller abonnera på ett nyhetsbrev.

Dina personuppgifter lagras i en central Electrolux-databas och kan överföras från ditt vistelseland till andra Electrolux-företag runtom i världen, som sedan kan kommunicera med dig angående produkter eller specialerbjudanden. Du kan ange på registreringssidan om du inte vill få erbjudanden från oss.

Informationen kan administreras och hanteras av noga utvalda partner till Electrolux. Förutom det som anges ovan utlämnas denna information inte till någon tredje part, om vi inte har ditt medgivande till det.

Om du inte vill få personliga erbjudanden eller information från oss kan du inaktivera utskicken från ett av våra e-postmeddelanden eller på din kontosida. Om du vill att vi tar bort dina uppgifter kan du meddela det genom att inaktivera ditt konto helt.

De personligt identifierbara uppgifter du lämnar vid webbeställningar och serviceförfrågningar används endast för att fullgöra våra skyldigheter gentemot dig, om du inte därutöver skapar ett konto eller abonnerar på erbjudanden.

Uppgifter som du lämnar
Alla personligt identifierbara uppgifter du lämnar till ELECTROLUX via denna webbplats skyddas enligt tillämpliga lagar. . Du bör dock inte skicka konfidentiell eller upphovsrättsbelagd information till ELECTROLUX via Webbplatsen. Du godtar att ingen information och inget material som du eller någon som agerar för din räkning tillhandahåller till ELECTROLUX ska ses som konfidentiell eller upphovsrättsskyddad. Genom att tillhandahålla sådana uppgifter eller material till ELECTROLUX tilldelar och överför du till ELECTROLUX alla immaterialrättigheter i och till dessa uppgifter och material, vilket innebär att ELECTROLUX fritt kan använda, mångfaldiga, visa, offentligt sätta upp, överföra, distribuera, ändra, tilldela och licensiera dessa uppgifter och material, och du samtycker också till att ELECTROLUX fritt kan använda alla idéer, koncept och know-how som tillställs ELECTROLUX av dig eller personer som agerar för din räkning. Du garanterar också att du inte kommer att överföra några uppgifter eller material till ELECTROLUX som innehåller förtal, hot, obsceniteter, trakasserier eller något annat som inte är tillåtet enligt tillämplig lag, eller som innehåller material som tillhör tredje part. ELECTROLUX förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avlägsna information som du har tillhandahållit från Webbplatsen.

Säkerhet
Du får inte: (a) använda någon enhet eller programvara som kan störa driften av Webbplatsen, eller (b) vidta någon åtgärd som leder till oproportionerligt stor eller orimlig belastning av Webbplatsens infrastruktur (t.ex. göra massutskick av e-post – "spam"), eller (c) störa eller mixtra med Webbplatsens programvara eller dess funktioner. Det innebär också att du inte på Webbplatsen får lägga upp material som är smittat med virus, trojaner, logiska bomber eller annan kod som kan skada eller störa Webbplatsens programstruktur.

Utomstående webbplatser.
ELECTROLUX åtar sig inte att övervaka eller granska innehållet på utomstående webbplatser. ELECTROLUX ansvarar inte för riktigheten eller tillförlitligheten hos sådana utomstående parters webbplatser. ELECTROLUX kan på denna Webbplats tillhandahålla länkar till webbplatser som drivs av andra organisationer. Om du använder dessa webbplatser lämnar du den här Webbplatsen. Eventuella besök på länkade webbplatser sker på egen risk. Du ansvarar själv för att vidta alla skyddsåtgärder som kan krävas mot virus och andra skadliga element. ELECTROLUX lämnar inga garantier eller utfästelser rörande länkade webbplatser, den information som finns på sådana eller de produkter eller tjänster som beskrivs på sådana webbplatser. Att det finns en länk innebär inte att ELECTROLUX eller denna Webbplats sponsrar, rekommenderar, är kopplad eller associerad till eller juridiskt behörig att använda något varumärke, varumärkesnamn, någon logotyp eller copyrightsymbol som visas i eller är åtkomlig via länken, eller att någon länkad Webbplats är behörig att använda något varumärke, varumärkesnamn, någon logotyp eller copyrightsymbol som tillhör ELECTROLUX eller någon av dess filialer eller dotterbolag.

Externa länkar till Webbplatsen
Alla länkar till Webbplatsen måste godkännas skriftligen av ELECTROLUX, med undantag för följande situationer där ELECTROLUX härmed lämnar medgivande till länkning: (i) länken är endast en textlänk som enbart består av namnet "ELECTROLUX" och inte innehåller något varumärke som tillhör ELECTROLUX eller någon av dess licensgivare, (ii) länken leder endast till webbadressen www.electrolux.com och inte till enskilda sidor på Webbplatsen, (iii) när användaren klickar på länken visas sidan i helskärmsläge i ett helt funktionellt och navigerbart webbläsarfönster, inte inom en ram på webbplatsen med länken, och (iv) länkens utseende, placering, omgivning och andra egenskaper får inte skapa ett falskt intryck av att en organisation eller dess aktiviteter eller produkter har koppling till eller sponsring från ELECTROLUX, och inte heller vara ägnade att skada eller förminska det renommé som förknippas med ELECTROLUX eller dess Filialers namn eller varumärken. ELECTROLUX förbehåller sig rätten att när som helst upphäva denna länkningsrätt efter eget gottfinnande.

Friskrivning från underförstådda garantier.
All möda har vidtagits för att se till att informationen på denna Webbplats är korrekt, men ELECTROLUX ansvarar inte för att den är det. MATERIALET KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER ELLER TRYCKFEL. ELECTROLUX GARANTERAR INTE ATT MATERIALET ÄR RIKTIGT ELLER KOMPLETT, INTE HELLER TILLFÖRLITLIGHETEN HOS NÅGOT RÅD, NÅGON ÅSIKT, UTSAGA ELLER ANNAN UPPGIFT SOM VISAS PÅ ELLER DISTRIBUERAS VIA DENNA WEBBPLATS. DU BEKRÄFTAR ATT OM DU FÖRLITAR DIG PÅ SÅDANA ÅSIKTER, RÅD, UTSAGOR, TEXTER ELLER UPPGIFTER SKER DET HELT PÅ DIN EGEN RISK. ALLT MATERIAL TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIG FORM OCH BEROENDE PÅ TILLGÅNG. ELECTROLUX FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA UTFÄSTELSER OCH GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING GARANTIER OM SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ICKE-INTRÅNG ELLER FUNKTIONER ELLER INNEHÅLL PÅ DENNA WEBBPLATS. ELECTROLUX LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER RÖRANDE SÄKERHETEN PÅ DENNA WEBBPLATS. DU BEKRÄFTAR ATT DU ÄR MEDVETEN OM ATT SKICKADE UPPGIFTER KAN FÅNGAS UPP AV OBEHÖRIGA. ELECTROLUX GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN, SERVRARNA SOM DEN FINNS PÅ ELLER ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FRÅN ELECTROLUX ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA ELEMENT. ALLA SÅDANA UTFÄSTELSER, GARANTIER OCH VILLKOR EXKLUDERAS I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS AV TILLÄMPLIG LAG.

Ansvarsbegränsning
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA ELECTROLUX VARA ERSÄTTNINGSANSVARIGT FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJDMÄSSIGA, STRAFFMÄSSIGA, SÄRSKILDA ELLER UNDERORDNADE FÖRLUSTER (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING VERKSAMHETSAVBROTT OCH FÖRLUST AV AFFÄRER, KONTRAKT, INTÄKTER, DATA ELLER INFORMATION) SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INNEHÅLL, ELLER PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL, ÄVEN OM ELECTROLUX HAR INFORMERATS OM ATT SÅDANA FÖRLUSTER SKULLE KUNNA UPPSTÅ. UTÖVER DE BESTÄMMELSER SOM ANGES I DETTA AVTAL SKA ELECTROLUX INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA FEL, ORIKTIGHETER, UTELÄMNANDEN ELLER ANDRA DEFEKTER, FÖRSENINGAR ELLER FÖRFALSKNINGAR AV NÅGON INFORMATION PÅ DENNA WEBBPLATS.

Förpliktelse att mildra förluster.
Utan inskränkning av den ansvarsbegränsning som beskrivs i detta dokument ska du vidta alla rimliga åtgärder för att mildra eventuella förluster som du ådrar dig i samband med något krav eller någon åtgärd (för försummelse, kontraktsbrott eller annat) som du kan rikta eller vidta mot ELECTROLUX.

Meddelanden
Meddelanden Alla omnämnanden av "skriftligt&", "publicering&", "meddelande&" och alla andra uttryck med liknande innebörd ska avse elektroniska kommunikationssätt (exempelvis e-post), under förutsättning att den part som står för kommunikationen sparar godtagbara bevis för att kommunikationen har skickats och mottagits.

Tidsgräns och enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet
Alla åtgärder du eventuellt vill vidta i samband med din användning av Webbplatsen måste inledas senast ett (1) år efter att kravet eller orsaken till åtgärden uppstod. Om en domstol med tillämplig domvärjo av någon orsak finner att någon bestämmelse eller del av Avtalet inte kan genomdrivas, ska denna bestämmelse genomdrivas i den maximala grad som är möjligt så att Avtalets intentioner följs, och återstoden av Avtalet ska fortsätta gälla fullt ut.

Åtkomst från territorier och platser utanför Sverige ELECTROLUX garanterar inte att materialet på denna Webbplats är lämpligt eller åtkomligt från någon plats utanför Sveriges gränser. Det är förbjudet att visa detta material i territorier där innehållet strider mot lagen. Om du ansluter till denna Webbplats från en plats utanför Sveriges gränser ansvarar du för att följa alla lagar som gäller där du befinner dig. Tillämplig lag.

Sveriges lag, förutom dess bestämmelser kring konflikter mellan lagar, gäller för din användning av denna webbplats och dessa Bestämmelser.

¹ ZANUSSI ÄR ETT REGISTRERAT VARUMÄRKE SOM TILLHÖR AB ELECTROLUX

 

 
Stäng