Reparationstjänsten omfattar förberedelser för servicebesöket (tidsbokning), själva besöket och efterbehandling (t.ex. ett frågeformulär om hur du som konsument upplevde reparationstjänsten). Inför förberedelser och efterbehandling kontaktas kunden som har bokat servicebesöket (kallas hädanefter ”kunden”) via post, e-post, fax eller telefon. Personuppgifter som kunden lämnar vid ett reparationsbesök behandlas i enlighet med (infoga aktuellt land)s dataskyddslagar. Efterbehandlingen är en viktig del av serviceavtalet för oss. Vi vill säkerställa att reparationstjänsten uppfyller alla tillämpliga krav och att vi kan vidta ytterligare åtgärder om och när det kan behövas, i enlighet med feedback från kunden.

 
Stäng