Service & Support

Diskmaskiner

Dagens mest effektiva diskmaskiner förbrukar 12 liter vatten per disk. Genom att maskindiska i stället för att handdiska kan man spara upp till 80 procent av vattenförbrukningen i ett genomsnittligt hushåll.

Använda salt
•Anpassa saltdoseringen efter hårdheten på vattnet. Varför är det viktigt? Därför att diskmaskinen behöver vatten med en bestämd hårdhet för perfekt diskresultat.

Autoprogram
•Du behöver inte bestämma vilket diskprogram som passar bäst – det väljer diskmaskinen automatiskt. Tid, temperatur, vatten och energiförbrukning anpassas automatiskt efter diskmaskinens innehåll och hur nedsmutsat det är. På så vis sker disken så effektivt som det är möjligt.

•Temperaturvariation mellan 45 och 70 °C, passar allt från glas till kastruller.  

Få på pälsen?
•Mängden disk i diskmaskinen kan fastställas automatiskt med oskarp logik. Varaktighet och vattenförbrukning anpassas efter detta så att inte onödigt mycket vatten går åt. Diskningen anpassas automatiskt, oavsett om diskmaskinen är hel- eller halvfylld.

•Stäng av diskmaskinen mellan diskomgångar. Det går åt onödigt mycket ström när maskiner lämnas i standby-läge.

 
Stäng