Service & Support

Kylskåp

De här tipsen kan göra ditt kylskåp strömsnålare.

Tänk på hur kylskåpet placeras:
• Du kan spara mycket energi genom att ställa maskinen på ett svalt ställe – undvik placering intill värmekällor som ugnar och radiatorer, eller i direkt solljus
• Det kan vara bra att isolera kylskåpet från värmekällor i golv och väggar. 


Frosta av:
• Regelbunden avfrostning håller avdunstningsenheten fri från tjocka islager så att den kan fungera effektivt. När isen blir 3–5 mm tjock är det dags.

Stänga dörrar och luckor:
• Byt ut kylskåpsdörrens gummilister om du inte tycker att dörren stängs ordentligt
• Dammtorka kylskåpet. Se till att kondensorn på baksidan och utrymmet under kylskåpet hålls fria från damm och matrester
• Försök undvika att öppna dörren för ofta eller lämna den öppen länge. Varm luft kommer in i utrymmet och får kompressorn att startas i onödan.
• Kontrollera att inget hindrar kylskåpsdörren från att stängas ordentligt
• Många Electrolux-produkter larmar om dörren lämnas på glänt.

Kyl först:
• Varm mat bör kylas innan den sätts in i frysen. Ånga bidrar till isbildning i avdunstningsenheten. Av hälso- och hygienskäl ska mat inte stå för länge i rumstemperatur
• Tina fryst mat i kylskåpet. Detta ger säkrare avfrostning och optimal användning av kylskåpet.
• Ett lämpligt temperaturintervall är 4 till 5 °C.

Frysläge:
• Mat som ska frysas in ska först stå ett tag i kylskåpet innan den läggs i frysen.
• Undvik onödig frostbildning i frysen genom att packa all mat i lufttäta behållare innan de ställs i frysen.
• Ett lämpligt temperaturintervall är -18 till -20 °C.

 
Stäng