Service & Support

Tvättmaskiner

Alltför många lever fortfarande kvar i tron att hetare vatten ger renare kläder och att ju mer tvättmedel ger desto vitare kläder.

Välj diskmedel noga:
• Tvätta kläderna i högst 65 °C och välj tvättmedel som fungerar optimalt vid lägre temperaturer.
• Anpassa doseringen efter klädtyp, nedsmutsningsgrad och tvättomgångens storlek.
• Anpassa doseringen efter hårdheten på vattnet. Det håller vattenleverantören reda på.
• Om du förbehandlar fläckar på rätt sätt kan du sedan tvätta i lägre temperatur.

Tänk också på: 
• Ta med en skjorta till i omgången. Alltför ofta körs tvättmaskiner med för lite tvätt. 

• Kompakta och miljövänliga tvättmedel är bevisat effektiva.

• Högre temperaturer är inte längre nödvändiga om du använder kompakta tvättmedel eller andra moderna tvättmedel.

• Stäng av tvättmaskinen mellan tvättarna. Det drar onödigt mycket energi att låta maskinen stå i standby-läge. Använd inte förtvätt om det inte specifikt behövs.

• Kontrollera och rengör tvättmaskinens filter och pumpar regelbundet.

• Centrifugera kläderna noga innan de torktumlas. Om du hänger kläder på tork inomhus torkar de genom att förbruka inomhusvärme. Med optimal centrifugering torkas kläderna effektivare, vilket gör att det går åt mindre energi för att upprätthålla en jämn rumstemperatur.

 
Stäng